Söndag den 17 december 2017| Logga in
Bli medlem i Lilitheve

Som ordinarie medlem i Lilith Eve får du chansen att möta andra tjejer och kvinnor som spelar och skriver musik. Du får ett stort kontaktnät och möjligheter att själv starta projekt.

Ladda upp Lathund för ordinarie medlemskap LATHUND - BLI MEDLEM

Vem kan bli ordinarie medlem?

Varje kvinna som  är upphovsmakare eller medskapare av text och/eller musik, låtskrivare, singer/songwriter eller motsvarande kan bli ordinarie medlem i Lilith Eve. Du måste vara STIM-ansluten (ska styrkas) och lämna in ett ljudprov. Medlemskapet kostar 250 kr/år. 

Som ordinarie medlem har du möjlighet att delta i, anordna och starta publika arrangemang och projekt och blir inbjuden till medlemsträffar, kurser och andra intressanta aktiviteter.                                                                                                                                                        

Vem kan bli stödmedlem?

Varje person som vill stödja och är intresserad av Lilith Eves verksamhet kan bli stödmedlem. Som stödmedlem får du vår CD Lilith Eve Collection no.1 i välkomstpresent. Du får löpande information, är välkommen att engagera dig och blir inbjuden till våra träffar och evenemang och får rabatterat pris på konserter med entréavgift .  Minimiavgiften för stödmedlemskap är 150 kr/år.
Stödmedlem erbjuds inte speltillfällen, projekt eller publikmedverkan i Lilith Eves egna evenemang och har inte rösträtt på Årsmöten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hur blir jag ordinarie medlem?

Skicka ett personligt brev och ett ljudprov till oss, antingen per post eller mail.

Viktigt vid mailansökan att både brev och ljudfil ska bifogas som fil samt att ansökan ska skickas som ett enda mail med allt bifogat, (se gärna vår LATHUND som går att ladda upp här på sidan).

I ditt brev berättar du kort om dig själv som artist och låtskrivare. Ljudprovet får gärna vara av enklare demo-typ, och kommer inte att bedömas. 

I brevet ska detta ingå:
-Ditt IPI STIM nummer
-Ditt personnummer
-Postadress, telefonnummer, mail.

Därtill ska du bifoga ett ljudprov av din egen musik på 1-3 kompositioner.
Per post bifogas det som CD eller usb.Per mail godtas inte länkar utan det ska vara en ljudfil. Om du inte kan eller vill skicka mp3/mp4 går det bra att skicka WAW /AIFF via den digitala gratistjänsten: sprend.com

Ansökan mailas till: lilith.medlem@gmail.com eller postas till
Lilith Eve c/o Musikerförbundet
Alströmergatan 25B
100 29 Stockholm

Vad händer sedan? 

När vi emottagit din fullständiga ansökan får du ett mail om din medlemsavgift
När vi har noterat din inbetalning (Observera att det är viktigt att ange ditt namn vid betalningen ), får du en bekräftelse,  registreras  som medlem och får ett välkomstbrev per post.

Alla fullständiga ansökningar godkänns, med reservation för extrema fall som misstänks kunna skada föreningens rykte.

Hur blir jag stödmedlem?

Skicka ett mail till oss på: lilith.medlem@gmail.com där du meddelar att du vill bli stödmedlem. Berätta också gärna hur du fått vetskap om föreningen och vad som gör att du är intresserad av att ta del av/understödja Lilith Eve (frivilligt).

Bifoga (viktigt!) dina kontaktuppgifter (postadress, telefon nummer och  e-postadress) och ditt personnummer så att vi kan registrera dig som stödmedlem i vårt interna medlemsregister, och nå dig med medlemsinformation.

Efter att kassören fått din intresseanmälan får du en faktura på medlemsavgiften.
När vi noterat din inbetalning, bekräftas  ditt stödmedlemskap och du får ett postat välkomstbrev med information om Lilith Eve och din Välkomst-CD!

Du är hjärtligt välkommen att stödja och ta del av Lilith Eves verksamhet -Hoppas att vi hörs och ses!

Ansökansblankett stödmedlem (används vid evenemang då medlem gör ansökan på platsAnsökan stödmedlem

Rutiner för ordinarie medlem och stödmedlem

För att kvarstå som medlem efter det år du gått med: Betala in medlemsavgiften enligt påminnelse som går ut, senast angivet datum för innevarande år. Ditt namn måste tydligt och skriftligen vara med på själva inbetalningen för att den ska var giltig.

Viktigt  för dig som medlem: Håll alltid dina kontaktuppgifter uppdaterade och meddela Lilith  Eves styrelse om du byter mailadress, telefon eller postadress! Om vi inte har din aktuella mail så missar du all information. Dessutom riskerar du att falla ur medlemsregistret eftersom du lätt missar medlemsavgiften när vi inte når dig.

Utträde ur föreningen

Utträde ur föreningen ska anmälas skriftligen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej (oavsett när utträdet anmäls). Material inlämnat av medlem under dennes tid  i föreningen, såsom CD-skivor, brev och kopia på STIM-anslutning arkiveras av föreningen och återlämnas inte.

OBS! Om medlemsavgiften inte betalats enligt utskickad information för innevarande år så stryks medlem ur registret.
Inbetalning av medlemsavgift är endast giltig om betalande medlems namn tydligt står med på inbetalningen.
Utgångna medlemmar är alltid välkommna att återuppta sitt medlemskap! Detta kan göras genom en anmälan per mail, med bifogade person- och kontaktuppgifter.

Till band och artister som är intresserade av samarbete med Lilith Eve.

Lilith Eve är inte en sedvanlig artistbokare eller arrangör. Vi anordnar våra egna evenemang, med och av våra medlemmar.  Tycker du att det verkar roligt, och du är kvinnlig låtskrivare- bli medlem!

Vid enstaka tillfällen kan föreningen ibland anlita utomstående artist till ett evenemang.  Men det är inte det vi i första hand sysslar med, så är det en bokning du är ute efter hör istället med andra artistbokare och spelställen!